Van Colen - Environnement

Het milieu

De vennootschap Van Coolen is actief op het gebied van de productie van groene energie en de verwerking van afval door op haar productieterrein een groot deel van de benodigde elektriciteit zelf te produceren. Bovendien verwerkt zij al haar nevenproducten voor de veehouderij.